top of page

תנאים והגבלות

WhatsApp Image 2018-12-02 at 14.17.48.jp
 • ילדים מתחת לגיל 18 יחויבו באישור הורים על מנת להשתתף בטיול באחריות המטיילים והוריהם לדרוש טופס אישור זה המהווה תנאי יציאה לטיול גלישה | גיל מינימלי להשתתפות הנו 16 ומותנה באישור הורים חתום

 • יציאה לטיול כרוכה בהצהרת בריאות מרופא | חיסונים לשיקול המטייל בסיוע רופא מוסמך | מותנית בכך שהמשתתף במצב בריאותי תקין לגמרי | חובה להיוועץ ברופא טרם היציאה לטיול ולוודא מצב בריאותי תקין ומאפשר פעילות אקסטרים בחו"ל

 • יש לקחת בחשבון שהטיסות הן עצמאיות

 • ביטוח אקסטרים לכל מטייל הינו חובה ותנאי יציאה לטיול גלישה ויש לשלוח את הפוליסה ל surfdealnew@surf-deal.co.il

 • מפגשי היכרות נתונים לשיקולי ואילוצי החברה בלבד

 • חשוב לשלוח את שמות המשתתפים בטיול באנגלית כפי שמופיעים בדרכון

 • ממליצים לבדוק שערי המרה טרם היציאה לטיול וההיערכות כספית למהלכו

 • עלות החבילה מותנית בעלות מחירי הטיסות, הלינה, עונות השנה ועוד סרף דיל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחיר בהתאם עד למועד התשלום הראשון

 • ילדים מתחת לגיל 10 מקבלים $100 הנחה ברכישת חבילה

 • תינוקות עד גיל 2 עלות החבילה – $250 )לכל משך השהייה(

 • יציאה לטיול עם סרף דיל מהווה אישור גורף לשימוש בתמונות ולסרטוני וידאו שלכם לצרכים בהם החברה תמצא לנכון, אין סרף דיל אחראית על נזק/פגיעה שייגרמו כתוצאה משימוש בחומרים אלו

 • המחיר בשקלים הנו משוער ומותנה בשער הדולר, מחושב לפי 0.2 ₪ מעל למדד שער הדולר במועד התשלום הראשון. כתוצאה מעלויות המרה*

 • ניתן לשלם באשראי עד 3 תשלומים ללא ריבית ולחלק לתשלומים נוספים בתנאי קרדיט | העברות בנקאיות | לא מקבלים צ'קים | לא מקבלים מזומן

 • סרף דיל היא גורם מקשר בלבד בין ספקי השירותים, לכל השירותים אותה היא מציאה לבין לקוחותיה, סרף דיל אינה נושאת בכל אחריות לגביי איכות השירות, כל נזק שנגרם כתוצאה מטיול גלישה זה, כל התלונות במקרי הצורך יופנו לגורמים האחראיים כך ולא אל סרף דיל

 • האחריות על רכישת שירותי סרף דיל ושימוש בהם הנם על המטייל עצמו בלבד או הגורם המאשר את החופשה (הורים)

 • דמי הביטול הינם 500 ש"ח עד 7 ימים מיום הסגירה \ 50% מגובה העסקה עד חודש לפני מועד החופשה \ 70% מגובה העסקה עד 14 יום לפני מועד החופשה \ 100% מגובה העסקה החל מ-14 יום לפני מועד החופשה | עלות כל שינוי ברכיב החבילה הנו החל מ 150$.

 • האחריות על העברת השם כמו בדרכון הינה על הלקוח והלקוח מודע לכך שבמידה ותהיה בעיה עם שמו הוא אחראי לשאת בהוצאות הנלוות | העברת צילום דרכון בתוקף של חצי שנה לפחות באחריות הלקוח, יעזור למנוע טעויות שם. 

 • מידות לציוד גלישה שלא דורש תוספת תשלום 2 מ' * 0.5 מ' * 0.3 מ' | משקל למשלוח עד 30 ק"ג | נשיאה עד 7 ק"ג *מדובר רק במסלול הרגיל עם קטאר איירוויז לסרי לנקה, שאר המסלולים צפויים הוצאות כבודה חריגה אותן יישא הלקוח בלבד

 • ללא כפל מבצעים

 • מובהר כי לסרף דיל אין  אחריות מכל מין וסוג שהוא לגבי איכות ו/או מקצועיות ההדרכות שיירכשו על ידי הלקוח. ההדרכות ניתנות ישירות ועצמאית על ידי צוותים מקצועיים מקומיים שאינם קשורים לסרף דיל, לסרף דיל אין כל יכולת לפקח עליהם.  סרף דיל משמשת כגורם מקשר בלבד בין הלקוח לבין הצוותים המקומיים. ההדרכות כמו גם יישום המידע המועבר בהדרכות הם באחריותו הבלעדית של הלקוח.

 • הלקוח מאשר כי ידוע לו שסרף דיל אינה מספקת בעצמה שירותי הדרכות ו/או הנחיות ו/או ליווי ו/או שירותים מקצועיים מכל מי וסוג שהוא הקשורים לפעילויות שיבוצעו על ידו, וכי כל הדרכה שתינתן על ידי הצוותים המקצועיים המקומיים היא באחריות הלקוח בלבד

 • סרף דיל משמשת כגורם מקשר ומרכז בלבד בין הלקוח לבין חברות התעופה, אתר הגלישה וספקי השירותים השונים, לצורך רכישה מרוכזת של החבילה והשירותים השונים לרבות ההדרכות מהצוותים המקצועיים, לשם הוזלת עלויות בלבד. הלקוח מאשר כי ידוע לו ומוסכם עליו שבשום אופן סרף דיל ו/או מי מטעמה אינה ולא תהיה אחראית, לא במישרין ולא בעקיפין לשירותים הנרכשים על ידי הלקוח, איכותם, טיבם, אספקתם, מקצועיותם ו/או לכל נזק אחר, מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזקי ממון ו/או גוף שייגרמו ללקוח ו/או למי מטעמו

 • הלקוח מאשר כי לפני הנסיעה הוא נועף עם רופא וכי מצבו הרפואי מאשר את השתתפותו בנסיעה ובפעילות המתוכננות על ידו

 • הלקוח מאשר כי הוא בקי ומיומן בשחייה וכי אין כל מניעה מכל מין וסוג שהוא להשתתפותו בפעילות אקסטרים המבוצעת בים ו/או במאגרי מים אחרים

 • הלקוח מאשר כי נציג סרף דיל באתר הגלישה אינו מספק הדרכות מכל מין וסוג שהוא ו/או עצות מקצועיות מכל מין וסוג שהוא ו/או ליווי מקצועי מכל מין וסוג שהוא ו/או שירותי הגנה ו//או הצלה מכל מין וסוג שהם, וכי תפקידו הבלעדי הוא סיוע בעניינים לוגיסטיים בלבד, לפיכך כל אחריות לכל פעילות שמבוצעת במקום תחול על הלקוח בלבד המצהיר כי הוא בעל מיומנות נדרשת לביצוע הפעילויות וכי כל הפעילויות נרכשות על ידו על פי שיקול דעתו הבלעדי ועל אחריותו בלבד

 • במקרה בו רכשתי חבילה להשתתפות של ילד שגילו מתחת ל- 18 שנה, אני מצהיר כי אני ההורה של הילד ו/או האפוטרופוס החוקי של הילד, החבילה נרכשה בהסכמת שני ההורים של הילד והשתתפותו בפעילות היא בהסכמת שני ההורים. אני מצהיר כי ידוע לי שחלה עלי החובה והאחריות לפקח באופן הדוק על כל הפעילויות המבוצעות על ידי הילד ולהיות נוכח במקום ולהשגיח עליו עם קשר עין רצוף. אני מצהיר כי הילד הוא בעל מיומנות גבוהה בשחייה וכשיר לביצוע פעילויות אקסטרים בים ו/או במקורות מים אחרים.

bottom of page